חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הפוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות
  Politics of Electoral Systems & Intra-Party Candidate  
1031-3686-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1200-1500105 נפתלישיעור ד"ר שומר יעל
דרישות קדם  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
אחד מההבדלים הבולטים בין מדינות דמוקרטיות הינו מגוון שיטות הבחירה ושיטות הבחירה הפנימיות בהן נבחרים חברי פרלמנט. מוסדות אלו קובעים באיזו דרך יצביעו הבוחרים, כיצד מתורגמים פתקי ההצבעה למושבים בפרלמנט וכיצד מועמדים הופכים לחברי פרלמנט. לשיטות בחירה ולשיטות בחירה פנימיות ישנן השלכות פוליטיות נרחבות על, בין היתר, מפת המפלגות, בית המחוקקים, התנהגות חברי הפרלמנט, יחסי רשות מחוקקת רשות מבצעת, מדינויות וייצוגיות. בקורס זה אנו נגדיר ונבחן את המימדים התיאורטיים שיוצרים שונות בקרב שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות. באמצעות מושגים אלו אנו נבחן את ההשפעות של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות על המערכות הפוליטיות של מגוון מדינות.
Course description
One of the major differences across democracies is the various electoral systems and intra-party candidate selection processes they use, which determine how voters vote, how these votes are translated into seats, and how candidates becomes parliament members. These electoral rules and candidate selection processes have important political consequences for the party systems, the legislature, legislators’ behavior, executive-legislative relations, policies and representation, to mention just a few. In this course we will define the conceptual dimensions along which electoral systems and candidate selection processes may vary. Using these concepts we will examine the impact of electoral systems and selection processes in various national cases
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-3686-01 הפוליטיקה של שיטות בחירה ושיטות בחירה פנימיות
Politics of Electoral Systems & Intra-Party Candidate
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר שומר יעל

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת