חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המחשבה הפוליטית בציונות
  Political Thought in Zionism  
1031-3552-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1600105 נפתלישיעור ד"ר חוברס איל
דרישות קדם  
ש"ס:  3.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס לבחון את היסודות הפילוסופיים-פוליטיים בכתבים ציוניים מרכזיים ולעמוד על ההקשר התרבותי-אינטלקטואלי בו נכתבו. הקורס יתמקד בהוגים ציונים מוקדמים, ויעמוד על העיצוב הראשוני של מטרות התנועה ודרכי פעולתה. בין השאר ייבחנו הזרם הסוציאליסטי של הציונות, הזרם המודרניסטי והניטשיאני, הזרם התרבותי-מסורתי ועוד. בין ההוגים שנקרא: משה הס, דב בר בורוכוב, א.ד. גורדון, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי, אחד העם, ישראל זנגוויל ועוד.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת