חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  כלכלה פוליטית
  Political Economy                                                                                    
1031-2103-03
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  ב'1200-1400107נפתלי - מדעי החברהתרגיל מר פדלון תומר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס מציג את הפרספקטיבה הפוזיטיביסטית של הכלכלה הפוליטית המודרנית להבנת תהליכים ותוצאות פוליטיות בהסדרים דמוקרטיים. הגישה נשענת על הנחות תורת "הבחירה הרציונלית". בתוך כך ייסקרו נושאים כגון: תורת הבחירה החברתית, תורת המשחקים ל-2 ול-n שחקנים, הירוסטטיקה, אסטרטגיה של בחירות ובוחרים, התנהלות פוליטית במרחבי נושאים, תורת המיקוח הפוליטי, תורת הפעולה החברתית וכיו"ב.
Course description

The course presents the positivistic perspective of the modern political economy for understanding political procedures and outcomes in democratic arrangements. This approach relies on the assumptions of “rational choice” theory. In addition, the following subjects will be covered:  social choice theory, game theory for 2 and more players, heresthetic, elections and voters strategy, median voter theory, political bargaining, collective action, etc.

 

סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-2103-03 כלכלה פוליטית
Political Economy
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר פדלון תומר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת