חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
  Introduction to International Relations                                                              
1031-1900-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1200-1500101נפתלי - מדעי החברהשיעור ד"ר אבולוף אוריאל
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מלחמות-העולם, המלחמה הקרה, נפילת החומה ומגדלי-התאומים - אלה אך מעט מהתמורות והמהמורות שידעה הפוליטיקה העולמית במאה השנים האחרונות. בקורס מבוא זה נלמד מחשבה והיסטוריה, הלכה ומעשה של פוליטיקה חוצת-גבולות בעידן המודרני. מה מניע אנשים, עמים ומדינות לרדוף שלום או לצאת למלחמות? איזה תפקיד ממלאות פילוסופיה, אתיקה ודת בפוליטיקה העולמית? כיצד משנה הגלובליזציה הכלכלית והטכנולוגית את מלאכתו של המדינאי? האם מדינת-הלאום נופחת את נשמתה (או שמא מעולם כלל לא היתה)? מה חלקה של מדיניות-פנים בקביעת מדיניות-חוץ? כיצד משנה מושג ומוסד הביטחון את פניו? על שאלות אלה ורבות אחרות מבקשים לימודי היחסים הבינלאומיים לענות. אנו נתחקה אחר התשובות התיאורטיות, ונתקפן לאורם של תהליכים ומשברים פוליטיים, כלכליים וצבאיים. הקורס יבקש להקנות ידע בספרות-היסוד ובמחקרים עדכניים, לפתח כישורים של חשיבה וכתיבה ביקורתית ולסייע בהבנה מעמיקה של בעיות-השעה בפוליטיקה העולמית.
Course description
The World Wars, the Cold War, the fall of the Wall and World Trade Center – marked some of the turbulence and trouble in world politics of the last century. This introductory course will look at the thought and history, the theory and praxisof cross-border politics in the modern age. What motivates people and peoples to pursue war and peace? What role is there for philosophy, ethics and religion in global politics? How does economic and technological globalization affect statesmanship? Is thenation-state waning? What role do domestic policies play in setting foreign policy? These and other questions are the purview of International Relations. We shall trace the theoretical answers and test them in light of political, economic and military processesand crises. The course aims to shed light on the literature and state-of-the-art research, develop critical thinking and writing, and foster a deeper understanding of contemporary issues in global politics.
 
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1900-01 מבוא ליחסים בינלאומיים ואסטרטגיה
Introduction to International Relations
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | ד"ר אבולוף אוריאל

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת