חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הדרכה בכתיבה מדעית
  Scientific Writing Instruction  
1031-1111-01
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1200-1400203 נפתליתרגיל מר שוורץ אבשלום
דרישות קדם  
ש"ס:  0.0

סילבוס מקוצר
תכליתו של הקורס היא הקניית כלים תאורטיים ומעשיים לכתיבת עבודה אקדמית. בקורס חמישה מפגשים, בארבעת המפגשים הראשונים שאורכם שעתיים יעסוק הקורס בכתיבה ברמה התאורטית. בשלב זה יכירו התלמידים את עקרונות הכתיבה האקדמית. מאפייניה ביחס לצורות כתיבה אחרות וכללים לכתיבת טיעון אקדמי מבחינה לוגית. המפגש החמישי שאורכו שעה יהיה מפגש סיכום.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1111-01 הדרכה בכתיבה מדעית
Scientific Writing Instruction
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | מר שוורץ אבשלום

סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת