חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פוליטיקה ומשטר בישראל
  The Israeli Political Regime                                                                         
1031-1002-06
מדעי החברה | חוג למדע המדינה
סמ'  א'1300-1400107נפתלי - מדעי החברהתרגיל מר הוד תמיר
ש"ס:  1.0

סילבוס מקוצר
קורס יסוד זה מיועד להקנות מסגרות תאורטיות וידע אמפירי לגבי נושאים מגוונים בפוליטיקה הישראלית, ביניהם: היסטוריה פוליטית של התפתחות מוסדות השלטון, יחסי אליטות וקבוצות בחברה, שסעים ומוקדי מתח חברתיים, ביטחון לאומי, הסכסוך הישראלי-פלסטיני-ערבי, שאלת גבולות הקבע, זהות לאומית, דת-מדינה, המיעוט הערבי בישראל, זכויות הפרט, פוליטיקה ומשפט, בית המשפט העליון בישראל.
Course description
This introductory course will provide students with theoretical frameworks and empirical knowledge about myriad issues in Israeli politics. The course will examine the Israeli political systems from a comparative prism within the context of political theories. We will discuss, among other thing, the politics and history of the Israeli political system, cleavages and social tension in the Israeli society, the Israel-Arab conflict, religion-state relationships and the political institutions in Israel (electoral systems, coalitions, the Supreme Court).
The course will have a midterm exam (40% of the final grade) and a final exam (50% of the final grade). Class participation will count for the remaining 10% of the grade. 

 
 
The purpose of this course is to provide basic theoretical and empirical knowledge about politics and government in Israel. Among other topics, the course deals with theoretical approaches to the study of Israeli society, with the political history of Israel's governmental institutions, with the relations between elites and various groups in society, with social cleavages and tension points, with national security, with the Israeli-Palestinian-Arab conflict, with the relations between state and religion and with the Palestinian minority in Israel.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | חוג למדע המדינה
1031-1002-06 פוליטיקה ומשטר בישראל
The Israeli Political Regime
שנה"ל תשע"ו | סמ'  א' | מר הוד תמיר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת