חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מיקרו כלכלה ב'
  Intermediate Micro - B                                                                               
1011-2109-02
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  א'1400-1600012כלכלהתרגיל פרופ רובינשטיין אריאל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר במתמטיקה לכלכלנים א'+ב', זכאות להיבחן במיקרו כלכלה א' הקורס עוסק בבעיות הכרוכות בהקצאת משאבים מוגבלים העומדים לרשותו של משק. בקורס מוצעת הגדרה ליעילות כלכלית, מוצגים תבחינים (קריטריונים) להערכת יעילות, ותבחינים אלה משמשים לצורך הערכת יעילותם של מנגנוני הקצאה שונים, ובפרט, מנגנוני השוק. יעילותו של מנגנון השוק התחרותי מוצגת באמצעות משפטי הרווחה של תורת הכלכלה, ובאמצעות הצגת העיוותים הנגרמים על-ידי מנגנונים בלתי תחרותיים או על-ידי התערבות במנגנון התחרותי. כמו כן, נבחנות הסתייגויות ממשפטי הרווחה ומוצגים מצבי כשל שוק, המצביעים על הנסיבות בהן מנגנון השוק אינו מצליח להביא ליעילות בהקצאת המשאבים.
Course description
The course is devoted to the question of how resources are allocated in an economy. Economic efficiency is defined, and competitive equilibrium is defined and explained. The conditions under which competitive equilibria are economically efficient are discussed (Welfare Theorems), as well as what happens when these conditions are not satisfied (market failures).

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת