חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מיקרו כלכלה ג'
  Intermediate Micro C                                                                                 
1011-2104-07
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1600-1900012כלכלהשיעור מר בינסקי הדר
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר בקורסי החובה של שנה א', זכאות להיבחן מיקרו כלכלה ב' הקורס מתרכז בנושאים מרכזיים בתורת היצרן ובאפיון שווי משקל ענפי תחת הנחות שונות לגבי מבנה הענף וצורת התחרות בו. מטרת הקורס היא לבחון שתי בעיות עקריות העומדות בפני היצרן: כמה ליצר, ואיזה מחיר לגבות עבור המוצר, וכן לבחון את התנהלות הפירמה בהינתן מצבי אינפורמציה שונים. לשם כך נשתמש במושגי יסוד בתורת היצרן (כגו פונקציית הוצאות, ועלות שולית) ונציג טכניקות בסיסיות לפתרון בעיית היצרן (כגון מקסימיזציה תחת אילוצים, ניתוח באמצעות גראפים, העדפה נגלית, וכלים מתורת המשחקים). חלקו הראשון והמרכזי של הקורס יוקדש לשאלה כמה ליצר ואיזה מחיר לגבות עבור המוצר. כדי לענות על שאלה זאת נבחין בין מבני שוק שונים בהם עשוי היצרן לפעול: תחרות משוכללת, מונופול, קרטל, ותחרות בין מעטים. עבור כל מבנה שוק נפתור את בעיית היצרן ונמצא את שווי המשקל שישרור בענף שבו היצרן פועל. בחלקו השני של הקורס נתמקד במקרים של אינפורמציה א-סימטרית וניתוח ופתרון בעיות העולות במצבים מיוחדים אלו.
Course description
The first part of the course offers an analysis of the theory of monopoly and oligopoly. The second part focuses on asymmetric information in markets.
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2104-07 מיקרו כלכלה ג'
Intermediate Micro C
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר בינסקי הדר

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת