חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מיקרו כלכלה א'
  Intermediate Micro - A                                                                               
1011-2103-15
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1700-1900008כלכלהתרגיל מר גרליץ עמרי
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דרישות מוקדמות: ציון עובר ביסודות הכלכלה ובמתמטיקה לכלכלנים א', לימוד במקביל של מתמטיקה לכלכלנים ב' הקורס עוסק בהתנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתוך שוק בו אין לפרט השפעה על המחירים. בחלק הדן בתורת הצרכן יוגדרו מושגי יסוד כגון העדפות, פונקצית תועלת, עקומות אדישות ומגבלת תקציב. תורת הצרכן תשמש דוגמא לבעיה הכללית של אופטימיזציה תחת אילוצים, ופתרונה בהנחת קמירות. יוצגו פתרונות הבעיה בכלים גרפיים, מתמטיים, ואינטואיטיביים, ושימושם לסטטיסטיקה השוואתית, כגון גזירת פונקציות ביקוש. בהמשך הקורס ייעשה שימוש בכלים שהוצגו כדי לבחון מגוון בעיות בקבלת החלטות: היצע עבודה, תצרוכת על-פני זמן, וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לבסוף, בעיית היצרן תוצג כיישום נוסף של עקרונות האופטימיזציה הכלליים.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת