חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מיקרו כלכלה א'
  Intermediate Micro - A                                                                               
1011-2103-07
מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
סמ'  ב'1700-2000010כלכלהשיעור מר בן יהודה שלומי
ש"ס:  5.0

סילבוס מקוצר
הקורס עוסק בהתנהגות הפרט (צרכן או פירמה) בתוך שוק בו אין לפרט השפעה על המחירים. בחלק הדן בתורת הצרכן יוגדרו מושגי יסוד כגון העדפות, פונקצית תועלת, עקומות אדישות ומגבלת תקציב. תורת הצרכן תשמש דוגמא לבעיה הכללית של אופטימיזציה תחת אילוצים, ופתרונה בהנחת קמירות. יוצגו פתרונות הבעיה בכלים גרפיים, מתמטיים, ואינטואיטיביים, ושימושם לסטטיסטיקה השוואתית, כגון גזירת פונקציות ביקוש. בהמשך הקורס ייעשה שימוש בכלים שהוצגו כדי לבחון מגוון בעיות בקבלת החלטות: היצע עבודה, תצרוכת על-פני זמן, וקבלת החלטות בתנאי אי-ודאות. לבסוף, בעיית היצרן תוצג כיישום נוסף של עקרונות האופטימיזציה הכלליים.
Course description

 

The course covers the basics of consumer and firm behavior, emphasizing the common structure of constrained optimization and the role of convexity.  The foundations of utility maximization are discussed, as well as the paradigm of revealed preferences and its limitations.  Using the concepts of indifference curves and budget sets, the marginality pr inciple is explained and consumer demand is analyzed.  Important special cases include the supply of labor, inter-temporal demand, and uncertainty.  Finally, the theory of the firm is presented as another manifestation of the general principles, including an analysis of the firm's optimal decision, and the derived supply and demand for production factors.  
סילבוס מפורט

מדעי החברה | ביה"ס לכלכלה
1011-2103-07 מיקרו כלכלה א'
Intermediate Micro - A
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | מר בן יהודה שלומי

666סילבוס מפורט/דף מידע
לצפייה בסילבוס נא ללחוץ כאן

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת