חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  להציג גוף: לבוש ועירום כאתוס וכייצוג אמנותי
  Presenting the body: the Art and Ethos of Clothing and Nudit  
0861-4054-01
אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
סמ'  ב'1200-1600206גמכסיקוסמינר ד"ר מלכא-ילין ליאורה
דרישות קדם  
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
"הבגד עושה את האדם", אמירה ידועה זו מפנה תשומת לב לחשיבות של הלבוש כמערכת קידוד שמצביעה בו-בזמן גם על עיצוב, סגנון ואופנה וגם על סימני זהות. אמירה זו מקבלת משנה חשיבות כשיקוף של מסגרת רעיונית הרואה בגוף כלי ריק או לוח חלק עליו נחרתים תכנים שמקורם חיצוני לו. למרות שאובייקטיפיקציה זו של הגוף זכתה לביקורת בעשורים האחרונים היא עדיין נוכחת ביותר בשיח התרבותי. במהלך הקורס נרצה להתחקות אחר גישות שונות, בתיאוריות תרבות ובעשייה האמנותית, אל הגוף כתוצר של הבנייה חברתית וערכים תרבותיים שממשמעים את כיסויו וערטולו. הסוגיה של אופני ההבניה וההבנה של הגוף כיסוד מחולל של זהות תעמוד במרכז הסמינר ותיבחן דרך האתיקה והאסתטיקה של היצגי וייצוגי הגוף הלבוש והעירום בשיח התרבותי ובאמנויות השונות, מתוך כוונה לזהות ולבדוק משקעי עומק של הפוליטיקה של גוף וזהות.
Course description
‘Clothes make the man’, this popular saying directs attention to the signifying function of clothes, pointing at once to fashion and to identity fashioning. Moreover, this saying reflects ideational and ideological stance that see the body in terms of empty vessel, or tabula rasa on which meanings are engraved. Although the objectifying of the body was criticized in the last decades this attitude persists and is still present in cultural discourses. The course aims at surveying different approaches, within both cultural theories and artistic practices, to the body as a product of social construction and cultural making. While focusing on the presentation and representation of the dressed body and nudity, we will seek to get at the deep structures of body and identity politics.
 
סילבוס מפורט

אמנויות | תכנית רב תחומית באמנויות
0861-4054-01 להציג גוף: לבוש ועירום כאתוס וכייצוג אמנותי
Presenting the body: the Art and Ethos of Clothing and Nudit
שנה"ל תשע"ו | סמ'  ב' | ד"ר מלכא-ילין ליאורה

סילבוס מפורט/דף מידע
 
 
להציג גוף: לבוש ועירום כאתוס וכייצוג אמנותי
 
Presenting the Body: the Art and Ethos of Clothing and Nudity 
סמסטר ב' תשע"ו
 4 ש"ס
סמינריון
 
שם המרצה: ליאורה מלכא ילין
דואר אלקטרוני: liorama@post.tau.ac.il
שעות קבלה: יום שלישי שעה 16:00 לפי תיאום מראש
 
תאור הקורס
 
"הבגד עושה את האדם", אמירה ידועה זו מפנה תשומת לב לחשיבות של הלבוש כמערכת קידוד שמצביעה בו-בזמן גם על עיצוב, סגנון ואופנה וגם על סימני זהות. אמירה זו מקבלת משנה חשיבות כשיקוף של מסגרת רעיונית הרואה בגוף כלי ריק או לוח חלק עליו נחרתים תכנים שמקורם חיצוני לו. למרות שאובייקטיפיקציה זו של הגוף זכתה לביקורת בעשורים האחרונים היא עדיין נוכחת ביותר בשיח התרבותי. במהלך הקורס נרצה להתחקות אחר גישות שונות, בתיאוריות תרבות ובעשייה האמנותית, אל הגוף כתוצר של הבנייה חברתית וערכים תרבותיים שממשמעים את כיסויו וערטולו. הסוגיה של אופני ההבניה וההבנה של הגוף כיסוד מחולל של זהות תעמוד במרכז הסמינר ותיבחן דרך האתיקה והאסתטיקה של היצגי וייצוגי הגוף הלבוש והעירום בשיח התרבותי ובאמנויות השונות, מתוך כוונה לזהות ולבדוק משקעי עומק של הפוליטיקה של גוף וזהות.
 
תאור הקורס באנגלית  
 
‘Clothes make the man’, this popular saying directs attention to the signifying function of clothes, pointing at once to fashion and to identity fashioning. Moreover, this saying reflects ideational and ideological stance that see the body in terms of empty vessel, or tabula rasa on which meanings are engraved. Although the objectifying of the body was criticized in the last decades this attitude persists and is still present in cultural discourses. The course aims at surveying different approaches, within both cultural theories and artistic practices, to the body as a product of social construction and cultural making. While focusing on the presentation and representation of the dressed body and nudity, we will seek to get at the deep structures of body and identity politics.
 
 
 
 
 
 
 
דרישות הקורס
נוכחות והשתתפות פעילה
הצגת רפראט בעל-פה
כתיבת עבודה סמינריונית/רפרט
 
מרכיבי הציון הסופי
10% השתתפות פעילה
10% הצגת רפרט בעל-פה
80% עבודה כתובה         
 
נושאי הקורס (נתון לשינויים)
♦ גוף,עירום ולבוש: עלה התאנה כנרטיב מכונן
♦ הגוף המתורבת: צורה, אופנה ונוהג
♦ ייצוגי עירום: הנוסחה הקלאסית
♦ קוד לבוש, מעמד וסגנון
♦ לבוש וזהות מגדרית
♦ אופנה ושחרור האישה
♦ ייצוגי עירום: הדימוי והצופה
♦ ייצוגי עירום: שבירת הנוסחה
♦ מודרניזם, אופנה ואמנות
♦ עירום כתופעה חברתית: התנועה הנטורליסטית
♦ עירום בימתי ומרד ילדי הפרחים
♦ אופנה ואמנות, אופנה כאמנות
♦ גוף, לבוש וזהויות ישראליות
 
 
רשימת ספרות(נתון לשינויים)
* רשימת קריאה תפורסם באתר הקורס
אלאור, תמר. "החורף של הרעולות: כיסוי וגילוי ב-2007/8." תיאוריה וביקורת 37, סתיו 2010.
בת-יער, נורית. שיכרון עיצובים: אמנות האופנה בישראל 2008-1948. תל אביב: רסלינג, 2010.
הלמן, ענת. "ביגוד וישראליות בשנותיה הראשונות של המדינה". זמנים 110, 2010: 66-79.
הלמן, ענת. בגדי הארץ החדשה: מדינת ישראל הצעירה בראי הלבוש והאופנה. ירושלים: מרכז זלמן שזר,           2012. כותר:
 
 
ונטורה, גל, אורי ברטל, עינת לידר (עורכים). מחשבות על נעליים. תל אביב: רסלינג, 2014.
מרשלק, אלה. בגד ללבוש: תלבושות בעולם העתיק ועד העת החדשה. דליה: מערכת,  2009.
 Adler, Kathleen and Marcia Pointon (eds.). The Body imaged: the human form and          visual culture since the Renaissance. Cambridge: Cambridge University       Press, 1993.
Bruzzi, Stella. Undressing Cinema: Clothing and Identity in the Movies. London:           Routledge, 1997        
Cavallaro, Dani and Alexandra Warwick. Fashioning the Frame: Boundaries, Dress      and Body. . Oxford: Berg, 1998.
Clark, Kenneth. The nude: a study of ideal art. London: Penguin Books, 1985 [1956].
Craik, Jennifer. The face of fashion: cultural studies in fashion. London: Routledge,      1993.
Crane, Diana. Fashion and its Social Agendas: Class, Gender and Identity in            Clothing. Chicago: The University of Chicago Press, 2000.
Entwistle, Joanne. The fashioned body: fashion, dress, and modern social theory. Cambridge: Polity Press, 2007.
Hollander, Anne. Seeing Through Clothes. Berkeley: University of California Press,         1978.
Hollander, Anne. Sex and Suits: the evolution of modern dress. New York: Alfred A.         Knopf, 1994.
Laver, James. Taste and Fashion: from the French Revolution to the Present Day.    London: Harper, 1938.
Marzel, Shoshana-Rose and Guy D. Stiebel (eds.). Dress and ideology: fashioning   identity from antiquity to the present. New York: Bloomsbury, 2015.
McCarthy, David. The nude in American painting, 1950-1980. Cambridge:            Cambridge      University Press, 1998.
Munich, Adrienne (ed.). Fashion in film. Bloomington: Indiana University            Press, 2011.
Nead, Lynda. The Female Nude: Art, Obscenity and Sexuality. London: Routlege,        1992.
Roche, Daniel. The Culture of Clothing: Dress and Fashion in the 'Ancien Régime'.          Cambridge: Cambridge UP, 1994.
Roach, Mary A, and Joanne B. Eicher. The visible self: perspectives on dress.   Englewood Cliffs, N. J.: Prentice-Hall, 1973.
Steele, Valerie. Fashion and Eroticism: Ideals of Feminine Beauty from the Victorian         Era to the Jazz Age. Oxford: OUP, 1985.
Toepfer, Karl. Empire of ecstasy: nudity and movement in German body culture,            1910-1935. Berkeley: University of California Press, 1997.
Turner, Bryan S. The Body and Society. London: Sage Pub., 2008 [1984].
Weiner, A.B. and J. Schneider (eds.). Cloth and Human Experience. Washington:  Smithsonian Institution Press, 1989.
Welters, Linda and Abby Lillethun (eds.) The fashion reader. Oxford: Berg, 2011.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת