חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מהי תיאולוגיה
  What is Theology?                                                                                    
0697-4098-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1200-1400261גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר מאייר ברברה אוטה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
למושג תיאולוגיה היסטוריה ארוכה והווה מגוון מאוד. משמעותה של המילה היוונית היא: "תורת האל" ולכן נכון להשתמש במושג זה במסגרת מחשבתית המתייחסת לאל אחד. במובן הרחב של המושג מכנים את כל התחום הרעיוני של הדתות כתיאולוגיה.
במאה העשרים הדגישו הוגים נוצרים את המימד הביקורתי של התיאולוגיה כבוחנת את שפת האמונה. לקראת סוף המאה העשרים התחילו הוגות יהודיות להתעניין בתיאולוגיה כביקורת הדת ובהתחלת המאה העשרים ואחת מתפתחת "תיאולוגיה יהודית של הדתות", בהשראתה של התיאולוגיה הנוצרית.
בסמינר נכיר הגדרות שונות של המושג תיאולוגיה ונקרא טקסטים עכשווים בנושא. נבחן את הדקדוק הפנימי של התיאולוגיה הנוצרית ונשווה לתיאולוגיות יהודיות חדשות.
מהו ההבדל בין שיח תיאולוגי לשיח פילוסופי? כיצד מתכתבת המשׂגה תיאולוגית חילונית עם הפילוסופיה של הדת?
נדון הן בבעיתיות של המושג תיאולוגיה, הן בעתידו.
דרישות: נוכחות, השתתפות פעילה.
הרכב הציון: 100% - עבודה. בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית
Course description
The concept of theology has a long history as well as a complex presence. The Greek word means the “teaching of God”, and accordingly it is correct to use the concept within monotheistic frameworks of thought.

During the twentieth century Christian academics emphasized the critical dimension of theology as examining the language of faith. Towards the end of the twentieth century Jewish feminist intellectuals became interested in theology as a tool for the criticism of religion, and at the beginning of the twenty-first century, inspired by Christian theology, we see the development of a “Jewish theology of the religions”.

In class we will study various definitions of the concept of theology and read recent texts on the topic. We will examine the inner grammar of Christian theology and compare it to recent Jewish theologies. We will ask, what is the difference between theological and philosophical discourse? How do secular theological conceptualizations correspond with the philosophy of religion?

We will discuss both the problems of the concept theology and its future.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת