חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  לידה והולדה בהגות יהודית ונוצרית
  Birth and Reproduction in Jewish and Christian Thought                                               
0697-4096-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1000-1400101כיתות דן-דודסמינר ד"ר מאייר ברברה אוטה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
נושא הלידה זוכה לתשומת לב חדשה אצל הפילוסופייות הגדולות של המאה העשרים. האנה ארנדט, ובעיקבותיה יוליה קריסטבה, תופסות את תופעת הלידה (natality) כמאפיין מכונן של ההוויה האנושית.
בהשראתו של הפילוסוף לווינס מפרשת ליזה גונטר את הלידה כ"מתנת האחר" ומפתחת הגות חדשה על אימהות ואבהות.
נדמה שבמאה העשרים ואחת התיאוריה לא מספיקה להמשיג את הפרקטיקה: האפשרויות החדשות לפריון ולרבייה זוכות להד שונה מאד בשיח היהודי והנוצרי. בסמינר נלמד את הדיונים המוסריים השונים על הורות, על העובר ועל טיפולי הריון (ART) ונעקוב אחרי שורשיהם בהגות הדתית.
מהן הסיבות לפער העמוק בין הגישות הנוצריות ליהודיות לנושא? נדון בתפיסות פילוסופיות עכשוויות הבונות הבנות חדשות של משפחה, הורות וילדות.
דרישות: נוכחות, השתתפות פעילה.
הרכב הציון: 100% - עבודה. בונוס (עד 5 נקודות) על השתתפות משמעותית.
Course description
In the twentieth century the topic of birth finds renewed attention among great women philosophers. Hannah Arendt, followed by Julia Kristeva, understands natality as constitutive for the Human experience. Inspired by Levinas, Lisa Guenther interprets birth as “a gift of the Other” and develops a new approach to motherhood and paternity. It seems that in the 21st century theory has not caught up with practice: the new options available for reproduction find a very different echo in the Jewish and the Christian discourse.
In class, we will study ethical discussions on parenthood, on the embryo and assisted reproductive technologies, and trace their roots in religious thought. What are the reasons for the deep gap between Christian and Jewish approaches to the issue? We will discuss contemporary philosophical approaches to the family, parenthood and childhood.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת