חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סבל ושחרור בפילוסופיה ובדת
  Suffering and Redemption in Philosophy, Religion and Philoso                                         
0697-4094-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1200-1600501ווב - שפותסמינר ד"ר ורבין נחמה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הסמינר יעסוק בסבל כבעיה דתית קיומית, בהנחות הסובל ההופכות את הסבל לבעיה קיומית ואמונית, ובדרכים שונות, פילוסופיות ודתיות להביס את הסבל. נעסוק בביטול הסבל דרך הפיכתו לכאב או אובדן חסר חשיבות, בהתמסרות אוהבת לסבל, בהבסתו באמצעות האהבה, ללא צמצומו או ביטולו, ובטבען של העוינות והסליחה כתגובות לסבל מוסרי, הן בהקשר הדתי והן בהקשר החוץ-דתי.

קבלת קרדיט על סמינר זה מותנית בהשתתפות בלפחות שני שלישים מהמפגשים, הגשת 4 דוחות קריאה בהיקף של חצי עמוד (ללא ציון), והגשת רפרט (8-10 עמודים) או עבודה סמינריונית (15-20 עמודים). הציון מורכב מציון העבודה. השתתפות משמעותית תזכה את הסטודנטים בתוספת של עד 5 נקודות.

Course description
The seminar is concerned with suffering as a religious and existential problem, with the sufferer's presuppositions that render suffering a problem, and with some of the ways in which it is defeated. We will examine the transformation of suffering into pain, the defeat of suffering through love, which does not abolish it or diminish its extent; we will also discuss the nature of resentment and forgiveness as responses to moral suffering, both in the religious and in the extra-religious context.

Credit for the seminar requires: 1) Participating in, at least, two thirds of the meetings. 2) Submitting 4 reviews. The length of each will consist of a single paragraph and they will not be marked; and 3) the submission of a written paper in the end of the seminar. Students who significantly contribute to the discussion will be awarded up to 5 extra points for their participation.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת