חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  פונדמנטליזם איסלמי במבט השוואתי
  Islamic Fundementalism                                                                               
0697-4078-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1400-1800261גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ שביט אוריה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יבחן במבט השוואתי תפיסות של פונדמנטליזם דתי אסלאמי, נוצרי ויהודי, תוך התמקדות בזרם המודרניזם-אפולוגטי באסלאם ובתנועת האחים המוסלמים, וידון בין השאר בגישות שונות למדע, לדמוקרטיה, למגדר ולהגירה.
אין דרישות סף.
הציון יתבסס על עבודת סיום (רפרט או סמינר). תלמידים שירצו בכך יוכלו להכין רפרט בע"פ או בכתב שיתווסף לציון.

Course description
The course comparatively examines conceptions of Islamic, Christian and Jewish fundamentalisms, with particulate focus on the modernist-apologetic trend in Islam and the Muslim Brothers movement. Different attitudes to science, democracy, gender and migration are among the issues studied.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת