חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא למחשבה נוצרית- המשך
  Christian Thought, part II                                                                           
0697-1009-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1000-1200106רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר מאייר ברברה אוטה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה ממשיך ומעמיק את המבוא למחשבה נוצרית בו נלמדים עיקרי האמונה הנוצרית על בסיס קריאת מקורות. בקורס המשך זה הדגש יהיה על מחקרים עכשווים ופרשנויות חדשות של דיונים בכנסיה הקדומה: על תפישת האל, תפישת ישו(ע), המתח בין ישו לכריסטוס ותורת השילוש.
דרישות: נוכחות, השתתפות פעילה
הרכב הציון: 100% - עבודה


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת