חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לדתות העולם
  Untroduction to World's Religiouns                                                                   
0697-1007-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  א'1200-1400401ווב - שפותשיעור ד"ר מאייר ברברה אוטה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הקורס יעניק מבט כללי על דתות העולם המרכזיות: היהדות, הנצרות, האסלאם, ההינדואיזם והבודהיזם. בקורס יוצגו הנסיבות ההיסטוריות השונות בהן דתות העולם נולדו והתפתחו, עקרונות האמונה והפרקטיקה המאפיינים אותן, תוך הדגשת והמיוחד והשונה בכל אחת מהדתות. בקורס ירצו ממיטב חוקרי דתות העולם מאוניברסיטת תל אביב ומחוצה לה.
מטלות: נוכחות, השתתפות פעילה, קריאת החומר הביבליוגראפי משבוע לשבוע, כתיבת מטלות קצרות ועבודת סיום.
ציון: הציון יורכב מציוני המטלות ומעבודת הסיום.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת