חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תרגיל למבוא למדעי הדתות
  Exercise in Comparative Religion                                                                     
0697-1005-01
מדעי הרוח | מדעי הדתות
סמ'  ב'1200-1400361גילמן - מדעי הרוחתרגיל גב' אונגר קלרה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
כיצד יש להבין את התופעה הדתית? כיצד ניתן להגדיר את היחס שבין דת ורציונליות? מהו מעמדה של החוויה האישית בחקר הדת? ומהו מקומה של החילוניות במשוואה? מטרת התרגיל היא עיון משותף בכתביהם של הוגים מרכזיים בתחום הדתות והקניית ארגז כלים טקסטואלי ומחשבתי להמשך מחקר בתחום. נתוודע לטקסטים מתחומי דעת שונים ולשאלות מרכזיות המלוות את מחקר הדתות לאורך זמן, לצד שאלות חדשות שמעורר העולם הפוסט-מודרני. חלקו הראשון של התרגיל יעסוק בפילוסופיה ופסיכולוגיה של הדת וחלקו השני בסוציולוגיה ואנתרופולוגיה ובהקשר התרבותי (לרבות המקומי) של תופעות דתיות.
דרישות התרגיל: נוכחות והשתתפות בשיעורים, על בסיס קריאה שוטפת של החומר משיעור לשיעור. במהלך הקורס תינתן מטלת בית אחת ובסופו תוגש עבודה מסכמת.
דרישות קדם: אין.
מרכיבי הציון הסופי: 10% מטלת בית, 90% עבודת סיום.
Course description
How can one understand the religious phenomenon? How can we define the relationship between religion and rationality? What is the place of personal experience in the study of religion? The purpose of the tutorial class is to jointly study the writings of major scholars and provide a toolbox for future studies. We will encounter age-old questions along with questions that arise with the modern and postmodern worlds. The first part of the class will be dedicated to the philosophy and psychology of religion, whereas in the second part we will focus mostly on sociology and anthropology, adding local context to the discussion.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת