חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מאריסטו לרמב"ם: לתולדות הפילוסופיה הניאו אריסטוטלית
  From Aristotle to Maimonides                                                                         
0690-4724-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1600-1800206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ אפטרמן אדם
סמ'  ב'1600-1800206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

 מאריסטו לרמב״ם: לתולדות הפילסוסופיה הניאואריסטוטלית.
הסמינר יעקוב מקרוב אחר התפתחותה של הפילוסופיה האריסטוטלית החל מאריסטו ופרשניו הקדמונים (אלכסנדר מאפרודיסיאס, תימסטיוס ופלוטינוס) דרך הפילוסופים האריסטוטליים הימיביניימים ובראשם אלפאראבי, אבן סינא, אבן באג׳ה והרמב״ם הפילסוסופיה היהודית במאה ה״יג שפעלה תחת השפעת הפילוסופיה של הרמב״ם ואבן רושד.ו
בסמינר נתמקד בסוגיות יסוד הבאות: בעיית ״השכל״ ובפרט עניין ה״שכל הפועל״ כפי שעולה מהדיון מ״על הנפש״ ואיפיון האלוהות והמרחב המטאפיזי תוך עיון בתמונת העולם התיאולוגית שנוצרה מתוך העיון המטאפיזי האריסטוטלי. בסמינר נשים דגש על הממשקים והסינתיזות שנעשו בשלבים שונים בין הפילוסופיה האריסטוטלית והדתות המונותיאסטיות ובפרט אצל הרמב״ם.
הסמינר מתאים לתלמידים בעלי רקע בפילוסופיה יוונית ובפילוסופיה של ימי הביניים.
דרישות:
נוכחות מלאה חובה. קריאה של מקורות ומחקרים בעברית ובאנגלית מהסיליבוס והכנה של מקורות לדיון בכיתה (כולל באנגלית); פרזנטציה בשיעור של מאמר או נושא (בעיקר בסמסטר ב׳);
הגשה של עבודת רפרט או סמינר.

Course description
From Aristotle to Maimonides:
An advanced graduate seminar in philosophy we will follow the development of the Aristotelian philosophy from Aristotle through his ancient commentators up until the medieval philosopher such as Alfarabi and Maimonides.
The seminar will focus on two classic problems in this tradition: the first the problem of intellect and the second the Aristotelian metaphysics and its correlation later to religious theology in Maimonides and other medieval thinkers.
Students are required to prepare sources in Hebrew and English, read items from the syllabus in Hebrew and English and present both in class. Basic knowledge in Greek and medieval philosophy is required.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת