חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הזוהר ומחקרו
  The Zohar and its research                                                                           
0690-4723-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1800-2000206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר מרוז רונית
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
קורס זה מיועד לתלמידים מתקדמים בקריאת הזוהר, והוא שונה מכל הקורסים שהעברתי בעבר. היחידה הזוהרית העיקרית בה נתמקד תהיה 'המתניתין'. יחידה זו היא לקט של טקסטים שכל אחד מהם קצר יחסית (כחצי עמוד), פיוטי וקצבי ומציג דיון תימטי במבנה העולמות ובטיבו של האל.
טקסטים אלו מרתקים לא רק בגלל המתכונת הפיוטית שלהם אלא גם בגלל תכניהם הייחודיים. בקורס נעיין בנוסחים שונים של הטקסטים הללו (הדפוסים מול כתבי יד) ונבדוק מהן המגמות הניכרות בעיבודים אלו.
בנוסף לכך, מסתבר שמקורה של קבוצת טקסטים קדום למדי והיא מקוה על כן צוהר ייחודי ויוצא דופן להגות הפרוטו-קבלית, דהיינו זו שנוצרה לפני התפתתחות מושג הספירות בפרובאנס. המתניתין משקפים אפוא בעת ובעונה אחת את מיטבה של הכתיבה הזוהרית כמו גם את שרשיה בראשית האלף השני לספירה.
Course description

   The Zohar and its research.
This seminar is designated for the advanced students of the Zohar and it is different from any of my earlier courses on the Zohar. We will focus mainly on the Zoharic unit titled ‘Matnitin’. This unit is a collection of fascinating texts which are relatively short (each of them is only about half a page long): they are very poetic and rhythmic, presenting a unique thematic discussion of God's nature and of the world's structure.
Analysis of their theology proves they belong to Proto-Kabbalistic thought, which preceded the development of the theosophic notion of the Sefirot in Provence. In order to better understand their meaning and context we will compare the extant printed versions to those extant in manuscripts, and will use this opportunity to learn more about the early roots of Kabbalah.
Thus the Matnitin's texts are the epitome of Zoharic writing and at the same time an unexpected opening for getting acquainted with Jewish mysticism at the beginning of the second millennium.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת