חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תיאולוגיה פוליטית
  Political Theology                                                                                   
0690-4632-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ לורברבוים מנחם
סמ'  ב'1200-1400206רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סמינר זה יעסוק במכלול סוגיות הקשורות בלגיטימציה של הפוליטי ותפקיד הדת בהענקת לגיטימציה זאת. האם תיתכן מדינה 'חילונית'? האם התיאולוגיה מנביעה פוליטיקה בהכרח? מעבר לעצם הצגת הבעיה תוצג בסמינר תפיסה קהילתנית העשויה להדריך את החלופות המעשיות של חייה של חברה אזרחית לנוכח חרדת הלגיטימציה. הדיון ייערך בזיקה למכלול העיונים במאה האחרונה בתיאולוגיה פוליטית ובמרכזה תהיה קריאה בעבודתי הנוכחית בסוגיה.
נוכחות חובה.
Course description

Political Theology
This seminar will deal with a range of concerns regarding the legitimacy of the political and the role of religion in ensuring it.
Is a 'secular' state possible? Must theology necessarily entail a politics? Beyond the presentation of the problem itself the seminar will propose a communitarian perspective that could help navigate the practical options of a civil society facing such legitimacy anxiety.
Our discussion will touch upon the breadth of literature on political theology in the past century and will focus upon my own recent work in the field.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת