חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תהליכי לשון בעברית הישראלית
  Linguistic Processes in Israeli Hebrew                                                               
0690-4428-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר ד"ר גונן עינת
סמ'  ב'1200-1400211רוזנברג- מדעי היהדותסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סוגיית השינוי הלשוני נידונה בבלשנות העולם, וגם בעברית הישראלית מחקרים שונים עוסקים בנושא בהיבטי חקירה מגוונים. בקורס זה נעסוק בתהליכי לשון שחלו בעבר ועדיין חלים בעברית הישראלית, ונסקור את הכלים העומדים לרשות המחקר בעברית בחקירת השינוי הלשוני בעת החדשה. נתעמק בשינויים בתחומי הפונולוגיה, המורפולוגיה, התחביר, הסמנטיקה, השיח והמילון. משתתפי הסמינר יתנסו בעבודה מעשית עם חומרים מתקופות לשון שונות, לרבות הקלטות, ויעסקו בחקירה עצמאית מונחית.
דרישות הקורס: השתתפות פעילה, הגשת רפרט, שיכול להיות מורחב גם לעבודה מסכמת בקורס או לעבודה סמינריונית.

Course description
Linguistic Processes in Israeli Hebrew
The issue of language change has been discussed in linguistics literature. Israeli Hebrew has also been the subject of inquiry in numerous works, researching its transformations from a wide variety of angles. This course addresses the linguistic processes that have occurred within Israeli Hebrew in the past and present. It surveys the tools available to research linguistic change in the modern era.
Seminar participants shall undertake a research project that utilizes materials from various linguistic periods, including recordings of Modern Hebrew.
Course requirements: Active participation and submission of a referat paper which can be expanded upon as a final-research paper or a seminar paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת