חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מזמורי תהלים: פואטיקה, אידאולוגיה, תאולוגיה ופרשנות
  Psalms: Poetics, Ideology, Theology, and Interpretation                                              
0690-4276-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1000-1200204רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ רום שילוני דלית מרים
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
דר׳ דלית רום-שילוני מארחת את פרופ׳ אדל ברלין
בשמונה הפגישות הראשונות שלו, סמינר זה מארח את פרופ׳ אדל ברלין (אוניברסיטת מרילנד, ארה״ב). פרופ׳ ברלין שוקדת בשנים אלו על כתיבת פירוש על ספר תהלים, ובשיעוריה תביא בפנינו ״דברים משולחן הכתיבה״ – השאלות, האתגרים וההנאות הקטנות והגדולות שבלימוד תהלים ובכתיבת פירוש להם. פרופ׳ ברלין תתמקד בשאלות הנוגעות לאמנות הפואטית ולמסר האידאולוגי במזמורים נבחרים, נתבונן במטאפורות המשמשות במזמורים, באנטרטקסטואליות בתהלים, ונבחן גישות שונות בפרשנות המודרנית לספר, כל זאת מתוך חיפוש הדרך לכתיבת פירוש חדש ועצמאי. הסמינר יביא את הסטודנטים להתנסות בכתיבת פירוש.
בחלקו השני של הסמינר נוסיף על אלה היבטים הנוגעים לתאולוגיה של מזמורים נבחרים כשנבחן שתי סוגיות הנוגעות למקומם של מזמורי תהלים ביצירה המקראית: בין תהלים לנבואה (בסוגית התאולוגיה של ציון) ובין תהלים לספרות החכמה (ביחס לתפיסות הגמול השונות בתהלים). נציג קולות שונים הנשמעים בסוגיות אלה בתוך מזמורי תהלים ונשווה אותם לעולם המחשבה הדתית בפלחים אחרים ביצירה המקראית, במטרה ללמוד עוד על מאפייניה של אנתולוגיה זו של שירה מזמורית.
Course description
Dr. Dalit Rom-Shiloni hosts Prof. Adele Berlin
This seminar will host Prof. Adele Berlin (University of Maryland, USA) for its first eight meetings. Prof. Berlin is currently writing a commentary on Psalms, and she will introduce to us “studies from her desk” - the questions, the challenges, the small and the bigger excitements in the study of Psalms and in writing a commentary on them. Prof. Berlin will focus on the art (poetics) and the ideological message in selected Psalms; we will look at metaphors within Psalms, the phenomenon of intertextuality, and different methodological approaches in modern commentaries to the book, in preparation for writing a new and independent commentary. Students will experience writing a commentary themselves.
The second part of the seminar will add perspectives on the theology of selected Psalms, as we will study two main topics that concern the place of Psalms in biblical literature: Between Psalms and prophetic literature (on the “Theology of Zion”) and between Psalms and wisdom literature (concerning the diverse retribution conceptions in Psalms). We will trace diverse voices within Psalms and compare them to theological conceptions within other biblical compositions, trying to learn more of the nature of this anthology of psalmodic literature.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת