חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המערך המושגי והלקסיקלי של העברית
  The Lexical and Conceptual System of the Hebrew Language                                             
0690-3450-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  ב'1000-1200204רוזנברג- מדעי היהדותסמינר פרופ סברן תמר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הסמינר להכשיר את התלמידים לחקור את היערכות המשמעים בתחומי תוכן שונים בתקופות שונות של העברית. התלמידים ילמדו להבחין בין מחקר סינכרוני של תחומי תוכן על זיקות המשמעים בהם (שדות סמנטיים), וכן ילמדו לערוך תיאור דיאכרוני המצביע על שינויי משמעות והטיית מוקדי העניין של כותבים ודוברים בתקופות שונות, תוך שימוש בפרשנות ובמילונים ההיסטוריים והאטימולוגיים. ייבדקו תהליכי משמעות והשפעות של שפות קרובות על העברית בתחומי תוכן ייחודיים כגון: מערך התחושות, הצבעים, מושגי מיקח וממכר, ניהול ושלטון, דת ואמונה, ביטויי מידע ומדידה, מושגים לוגיים, מושגי חלל-וזמן ועוד. מקום מיוחד יוקדש לתיאור קווי ההיסט המטפוריים בתוך השדות הנחקרים. כן ישורטט הקו בין מה שנוטה להיות יציב וקבוע במשך הדורות לבין תחומי משמעות הנוטים להשתנות והתגוון. מסגרתו התיאורטית של הסמינר היא של הסמנטיקה הלקסיקלית והסמנטיקה הקוגניטבית-מושגית. במהלך הסמינר יתוודעו התלמידים אל מחקרים עכשוויים בתחום, ויתנסו בעריכת מחקרים עצמאיים בקשרי משמעות בתוך תחומי תוכן נתונים.
חובות: נוכחות פעילה, עבודה סמינריונית או רפראט.

Course description
The lexical and conceptual system of the Hebrew language
The seminar aims at qualifying the students to investigate the structure of the lexical and conceptual structure of the Hebrew language form a diachronic (using all kinds of dictionaries) and synchronic (based on new cognitive theories) point of view. It will focus on certain semantic fields such as Truth, Colors Feelings, Space and Time, Norm, Difference, Negativity and more, as well as on metaphorical schemas and structures both universal and unique to Hebrew. The course will draw the line between the stable and the ever changing aspect of the lexicon as reflected in cognitive semantic theories.
Demands: active participation, seminar (or term) paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת