חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  אהבה במקרא: קריאה מגדרית
  Love in the Bible - Gender Reading                                                                   
0690-2234-01
מדעי הרוח | לימודי התרבות העברית
סמ'  א'1200-1400106רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר אשמן אהובה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בחברה פטריארכלית האשה תלויה בגבר בכול, לכן אהבה בחברה כזו מבוססת על מערכת יחסים בין כל-יכול לבין חסר-כול. במסגרת הקורס נעמוד על המשמעות החברתית והתרבותית העומדת מאחורי ייצוג האהבה בסיפורים, וזאת על רקע יחסי הכוחות בין המינים בחברה המקראית הפטריארכלית ובאמצעות מיון הכולל שלוש קבוצות: (א) אהבה של גבר לאשה: יעקב ורחל, שמשון ודלילה, שכם ודינה, אמנון ותמר; (ב) אהבה של אשה לגבר: מיכל ודוד, לאה ויעקב, דמות האהובה בשיר השירים ודמות המפתה בספר משלי; (ג) אהבה בין גברים המזוהה עם תפיסה של אחוות לוחמים ונאמנות: דוד ויונתן, דוד ואיתי הגתי. 
נוכחות חובה, מטלת סיום- בחינה.
Course description

 Within the context of patriarchal society, women depend on men in all respects. As a result, love in such a society is based on a relationship between an omnipotent person and a helpless person. The course will explore the social and cultural meaning of the literary representation of love in biblical narratives, against the background of power-relations between the sexes in the biblical, patriarchal society, while utilizing a distinction between three groups: (a) the love of men to women: Jacob and Rachel, Samson and Delilah , Shechem and Dinah, Amnon and Tamar; (b) the love of women to men: Michal and David, Leah and Jacob, the beloved woman of Canticles and the tempting woman of Proverbs; (c) the love between men, identified with the concept of warriors’ brotherhood and loyalty: David and Jonathan, David and Ittai the Gittite.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת