חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יסודות הפסיכובלשנות
  Introduction to Psycholinguistics                                                                    
0688-4524-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1200-1600211כיתות דן-דודסמינר ד"ר פלג אורנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

מטרת הקורס לחשוף את הסטודנטים לתיאוריה ומחקר בתחום הפסיכולוגיה של השפה. הקורס מתמקד בתהליכים ובמנגנונים הקוגניטיביים הקשורים בהבנת שפה ובהפקתה. במהלך הקורס נציג תיאוריות מרכזיות ונסקור מחקרים אמפיריים הבודקים תיאוריות אלה.

 

 

Course description

This course is a general introduction to psycholinguistics.  It covers areas such as speech perception, word recognition, sentence comprehension, and speech production. The course introduces major theories in the area of psycholinguistics and explores how these might be tested experimentally

 

 

 

 

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת