חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  היבטים קוגניטיביים של שיח
  Cognitive Discourse Analysis                                                                         
0688-4014-01
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1600-1800211כיתות דן-דודסמינר ד"ר פלג אורנה
סמ'  ב'1600-1800211כיתות דן-דודסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
היבטים קוגניטיביים של שיח
הקורס עוסק בהיבטים התיאורטיים, הפסיכולוגיים והביולוגיים הקשורים בתהליך הבנת השיח וייצוגו בזיכרון. כדי להבין שיח (יחידה לשונית גדולה יותר ממשפט כמו לדוגמא, סיפור או הרצאה), לא מספיק להבין את המשפטים המרכיבים אותו, אלא צריך גם להבין את הקשר ביניהם. לפיכך, מעבר לתהליכים לשוניים, תהליך הבנת השיח נשען גם על תהליכים קוגניטיביים כלליים יותר הקשורים בזיכרון, וביכולת שלנו להבין מעבר למה שנאמר במפורש. כלומר היכולת שלנו לייצר היקשים. בקורס נציג תיאוריות מרכזיות ומחקרים אמפריים הבוחנים את הייצוגים והתהליכים המנטאליים הקשורים בעיבוד שיח.
Course description

Cognitive aspects of discourse analysis
The aim of this course is to introduce students to the theoretical, psychological, and biological aspects of discourse processing. The course focuses on major theories in the field, and provides an overview of research on the cognitive and the biological mechanisms underlying comprehension of written and spoken discourse.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת