חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שיטות מחקר בלימודים קוגניטיביים של השפה ושימושיה
  Research Methods for Cognitive Studies of Language                                                   
0688-4011-02
מדעי הרוח | לימודים קוגנטיביים של השפה ושימושיה
סמ'  א'1000-1200211כיתות דן-דודסמינר ד"ר עמישב רמה
סמ'  ב'1000-1200211כיתות דן-דודסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בקורס יוצגו העקרונות המרכזיים בתכנון והערכה של מחקרים בתחום המדעים הקוגניטיביים. בנוסף, ילמד אופן השימוש בכלים הסטטיסטיים הרלבנטיים לתיאור הממצאים ולהסקה סטטיסטית במחקרים הנערכים בתחום.


Course description

Students of this course will be introduced with the major methods of designing and evaluating research in the

  field of cognitive sciences. In addition, the statistical tools relevant for describing data and making statistical

 inference in this field will be reviewed.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת