חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  בודהו-דאואיזם: תחרות ואינטראקציה בין?דתית בסין המסורתית ובטי
  Buddho-Daoism: Religious Competition and Interaction in Medi                                         
0687-4470-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1400-1800212כיתות דן-דודשיעור ד"ר רז גיל
סמ'  א'1400-1800212כיתות דן-דודשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בודהו–דאואיזם: תחרות ואינטראקציה בין–דתית בסין המסורתית ובטיאוון המודרנית
סמינר מא/מתקדם
במהלך בסין המסורתית בודהיזם ודאואיזם התחרו ביניהם על תמיכה ומאמינים. בו זמנית התפתחו שתי הדתות יחדיו ביחסי גומלין קרובים ומורכבים אשר יצרו תופעות דתיות מורכבות ומסובכות להגדרה. דאואיסטים ובודהיסטים אמצו והשתמשו ברעיונות ופרקטיקות אחד של השני עד כדי כך שלעיתים קשה להבחין בין הכתבים והריטואלים של המסורות השונות. קהילות דתיות פעלו לפי רעיונות משתי הדתות. כך ניתן לראות סינתזות שונות כגון כתבי קדש הקיימים בו זמנית בגרסאות דאואיסטיות ובודהיסטיות; כתבים דאואיסטים ובודהיסטים המאמצים רעיונות ופרקטיקות מן המסורת היריבה בנסיון לדחות אותה; פרקטיקות וטכניקות לריפוי, הגנה, ומדיטציה; קמעות ופסלים. לאחרונה, חקר התופעות המורכבות הביא להתפתחות שדה מחקר חדש: בודהו–דאואיזם. קורס זה בוחן תצורות שונות של מסורות בודהו–דאואיסתיות בסין המסורתית והשפעותיהן על הדת בטיוואן המודרנית.
Course description
Buddho-Daoism: Religious Competition and Interaction in Medieval China and Modern Taiwan
MA/Advanced Seminar
While competing for adherents, Buddhism and Daoism in traditional China developed in close and complex interactions that produced various complicated and difficult to define religious phenomena. Daoists and Buddhists adopted and appropriated each other’s ideas and practices to such an extent that many scriptures and ritual are sometimes near impossible to differentiate. Religious communities often followed practices and produced artifacts that incorporated basic ideas from both traditions. Such syntheses are apparent in scriptures that exist in both Daoist and Buddhist versions; Daoist and Buddhist texts that appropriate ideas from the rival tradition while rejecting it; healing, apotropaic, and meditative practices; talismans and images. In recent years, the study of these complex phenomena has produced a new field of study: Buddho-Daoism. This course examines the various manifestations of Buddho-Daoist religious traditions in medieval China and their impact on modern religion in Taiwan.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת