חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  לומר את שאינו ניתן להאמר: תפיסת השפה במחשבה ההודית
  The Ineffable in Indian Philosophy and Religion                                                      
0687-4465-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  א'1600-2000304גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר צהר רועי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
המחשבה ההודית הקלאסית מאופיינת ביחס של שניות עמוקה כלפי השפה. מחד, השפה נתפסת כחיונית ליצירתה ולקיומה של המציאות וכבעלת חשיבות עליונה בהקשרים פולחניים ואסתטיים. מאידך, לאור אידיאל השחרור (מוקשה) השפה נתפסת כדבר מה מסלף ומעוות שיש להתגבר עליו על מנת לראות נכוחה את המציאות, שהיא מטבעה בלתי ניתנת להבעה. בשיעור נסקור את אופן ההתמודדות של זרמים מרכזיים במחשבה ההודית עם המתח שבין השפה לשחרור, ואת האמצעים השונים –פילוסופיים ונארטיביים–המשמשים להביע את מה שאינו ניתן לתאור במילים.
 
Course description
The ineffable in Indian philosophy and Religion
 
Indian classical thought is characterized by a strong ambivalence towards language. On the one hand language is allocated an important role in the creation and maintenance of the world, and is pivotal for both religious and aesthetic existence. On the other hand, liberation (Moksha) which is ineffable, is often viewed as a release from the bonds of language. We will examine the ways in which Indian thinkers have understood and managed the tension between language and liberation, and the desire to speak about what cannot be conveyed in words.
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת