חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מהבודהה ועד הבעש"ט:התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם ו
  From the Buddha to the Besht:the Formation of Buddhist and J                                         
0687-3420-01
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1800262גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר ארבל קרן
ד"ר פרסיקו תומר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מהבודהה ועד הבעש"ט:
התפתחותן של תרגולות מדיטטיביות בבודהיזם וביהדות

ד"ר קרן ארבל וד"ר תומר פרסיקו

אחת התרומות הגדולות ביותר שהביא המפגש בין מזרח אסיה למערב במאה העשרים היא חדירתן של פרקטיקות מדיטטיביות שונות. תרגולות שונות של מדיטציה, בעיקר מהמסורת הבודהיסטית, הפכו בעשרות השנים האחרונות, פופולריות ביותר באירופה ובארה"ב. כצמיחה מתוך כך, וכתגובה לכך, נוצרו בעשורים האחרונים שיטות שונות של "מדיטציה יהודית", אשר חלקן מסתמכות על פרקטיקות קבליות וחסידיות ומתאימות אותן למתרגל המודרני, וחלקן הינן יבוא כמעט שלם של הטכניקות הבודהיסטיות.
מטרת הסמינר היא להכיר לעומק, ומתוך ראייה היסטורית, את התיאוריה של הפרקטיקות המדיטטיביות בבודהיזם וביהדות. נבדוק את טכניקות המדיטציה השונות שהציעו הוגים בודהיסטים ויהודיים, את היווצרותן של זרמים מדיטטיביים שונים בתוך המסורות הדתיות הללו במהלך ההיסטוריה, ונבחן, מתוך ראייה השוואתית, את ההבדלים והיסודות המשותפים שבין זרמים אלה.
חציו הראשון של הסמינר יוקדש למדיטציה הבודהיסטית, ובו נקרא טקסטים העוסקים במדיטציה מתוך כוונה לדון במושגים מרכזיים מתוך התיאוריה של המדיטציה ולברר את הזיקה ביניהם מבחינה דוקטרינלית ופרקטית. חציו השני יעסוק במדיטציה יהודית על סוגיה השונים: ננתח טקסטים מסורתיים כמו גם מודרניים, וננסה לקבוע מה ממה שמוגדר היום כ"מדיטציה יהודית" הוא המשך של מסורת קיימת, ומה מהווה למעשה אימוץ של טכניקות בודהיסטיות.

השתתפות בסמינר תחייב את התלמידים לקריאה שוטפת, והגשת עבודה במתכונת של סמינריון או רפראט. למעוניינים תינתן אפשרות להציג רפראט בעל פה בכיתה.

Course description
From the Buddha to the Besht:
The Formation of Buddhist and Jewish Meditative Practices

Dr. Keren Arbel & Dr. Tomer Persico

One of the greatest contributions to the encounter between East Asia and the West in the Twentieth Century is the dispersion of a variety of meditative practices. Various meditative techniques, mostly from the Buddhist tradition, became very popular in Europe and the United States. As an outgrowth from them, and in response to them, various methods of "Jewish Meditation" have been created in recent decades, some of which rely on Kabbalistic and Chassidic practices (while adjusting them to the modern practitioner), and some are imported almost wholly from the Buddhist tradition.

The purpose of the seminar is to get to know, from a historical perspective, the theory and structure of the meditative practices in Buddhism and Judaism. We will examine the various meditation techniques proposed by Buddhist and Jewish thinkers and the formation of diverse meditative currents in these religious traditions. We will examine these techniques from a comparative perspective, while discussing the differences and common elements between them.

The first half of the seminar will be devoted to Buddhist meditation. We will read texts about meditation and attempt to decipher the intention of the authors. We will learn key concepts of the theory of meditation and clarify the relationship between doctrine and practice. The second half will focus on Jewish meditation of various types: analyzing traditional texts as well as modern, and endeavor to determine whether what is defined as “Jewish Meditation" is a continuation of an existing tradition, or is in actuality an adoption of Buddhist techniques.


להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת