חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  נשים מגדר ומיניות בסין- בין היסטוריה לפילוסופיה
  Women Gender and Sexuality in China: Between History and Phi                                         
0687-2420-02
מדעי הרוח | לימודי מזרח אסיה
סמ'  ב'1400-1600280גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר וינטר סמדר
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס זה נסקור את מעמדן של נשים, תפקידיהן, ודימוייהן, מתחילתה של התרבות הסינית ועד לראשית המאה העשרים. נעקוב אחר התפתחויות היסטוריות בתפקידים שמילאו נשים, כשאנו מזהים, לצד שינויים והופעתם של תפקידים חדשים, תימות תרבותיות שהתמידו לאורך ההיסטוריה. נתבונן בחייהן הממשיים של נשים סיניות, נשים אשר הוגדרו – כמו גברים סיניים – באמצעות מערכות היחסים שעיצבו אותן: יחסיהם האינטימיים, משפחתם, והחברה בה חיו. יחד עם חקירת מציאות חייהן של נשים, נבדוק את האופנים בהם נשים אלו הוצגו במגוון מקורות ספרותיים אשר תארו מודלים של התנהגות נשית ראויה. נבחן כיצד הבדלים בכוח ובזכויות שהיו לנשים סיניות – נשים בשלבים שונים של חייהן, בתקופות היסטוריות שונות, או בהקשרים תרבותיים, חברתיים, ופוליטיים שונים – מקשים על ניסוח הגדרה אחדותית של "האישה הסינית המסורתית," ונעמוד אל מול אספקטים בחייהן של נשים אלו אשר אופיינו בדיכוי ובהעדר כוח. בגלל האופי הייחודי של נושאי החקירה שלנו, ומכיוון שחקירה המציבה נשים במרכזה היא עדיין פרוייקט שנוי במחלוקת, ננסה ליצור בכיתה אווירה המשלבת עומק תיאורטי עם מעורבות אישית, כשאנו בוחנים, תוך בדיקה עצמית, את מגוון המניעים וההטיות האידיאולוגיות שהביאו, ומביאים איתם, חוקרים וחוקרות מערביים למחקר הנוכחי של נשים, מגדר ומיניות בסין.
 
 
 
Course description
Women, Gender, and Sexuality in China
 
This class will survey the status, roles, and images of women from the beginning of Chinese Civilization to the early Twentieth century. We will trace historical developments in women roles, as we identify, along transformation and the emergence of new roles, cultural themes that had persisted throughout history. We will look at the actual lives of Chinese women, women who were defined – like Chinese men – by the relations that had shaped them: their intimate relationships, their family, and the society in which they lived. Side by side with observing the realities of women lives, we will examine the ways in which these women were portrayed in a variety of literary sources, that described models of appropriate womanly behavior. We will study changes in the power and privileges of Chinese women – women in different stages of their lives, in different historical periods and in a variety of cultural, social, and political contexts – that complicate attempts to reach a unified definition of “the traditional Chinese woman,” and we will meet aspects of their lives which were characterized by oppression and powerlessness. Due to the distinctiveness of our topic of inquiry, and because a study that places women at its center is still a controversial matter, we will strive to create in the classroom an atmosphere of both theoretical depth and personal involvement, as we explore the range of motives and ideological biases that Western researchers bring to contemporary work on women, gender and sexuality in China.
 
 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת