חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הסיפור הקצר: פרספקטיבה קוגניטיבת
  The Short Story                                                                                      
0680-5165-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1600-1800361אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ שן ישעיהו
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
בקורס נדון במספר מחקרים משלושת העשורים האחרונים העוסקים בגישות קוגניטיביות לסיפור הקצר.
 
-          במהלך הקורס יקראו הסטודנטים כ-8-9 מאמרים.
Course description
We will discuss recent developments in the cognitive study of the short story

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת