חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שירת האהבה העברית
  Modernhebrew Love Poetry                                                                             
0680-4108-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1600457גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר אולמרט דנה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
יצירתם של משוררי התחייה והמודרנה העבריים נולדה על רקע מהפכה תרבותית ארוטית שהתחוללה בתוך העולם היהודי ופתחה פתח לכינונו של שיח אהבה פואטי מודרני. שיח זה נוצר גם מתוך ההתמודדות של המשוררים השונים עם הערכים החברתיים, האידיאולוגיים והאסתטיים של התרבות האירופית בת הזמן, ועם מושגיה של תרבות זו על סובייקטיביות ותשוקה. לראשונה בתולדות השירה העברית, נדרשו משוררים ומשוררות לכונן "אני" פואטי אינטימי וארוטי אמין מבחינה פסיכולוגית ובעל עצמיות מובחנת.
הקורס יעסוק בשירת האהבה של ח"נ ביאליק, שאול טשרניחובסקי, יעקב שטיינברג, רחל בלובשטיין, אסתר ראב, נתן אלתרמן ולאה גולדברג ויבקש להאיר את אופני ההתמודדות השונים שלהם עם יחסי הכוח בין המינים על רקע הנורמות המשתנות בחברה היהודית בנוגע לאהבה, קרבה ותשוקה.
בפתח הקורס נציג את הדגמים המסורתיים הגדולים לשירת אהבה בעברית - שיר השירים ושירת החשק הספרדית. עיקר הקורס יוקדש לקריאה בשירי אהבה עבריים מן הספרות החדשה. הדיון יבחן גם את ההשפעה של כניסת נשים אל תחום השירה הלירית העברית על תפיסת האהבה והתשוקה ויבדוק את השינויים בביטויי התשוקה והכוח בין דורות וקבוצות. כל זאת מתוך פרספקטיבות תיאורטיות פסיכואנליטיות, פמיניסטיות ומגדריות בנות זמננו. 
Course description
Modern Hebrew revival [“Techiya”] emerged against the background of a cultural-erotic revolution in the Jewish world, which created the conditions for the formation of a modern poetic erotic discourse. This discourse also grew out of the encounter of the various poets with the social, ideological, and aesthetic values of contemporary European culture, and with this culture's conceptions regarding subjectivity and passion. For the first time in the history of Hebrew poetry, both men and women poets were required to form an intimate and erotic poetic "I" that would be psychologically credible and present a distinct selfhood.
The course will address the love poetry of H.N. Bialik, Shaul Tchernichovsky, Jacob Steinberg, Rachel Bluwstein, Esther Raab, Natan Alterman, and Leah Goldberg, seeking to illuminate their attitudes toward the power relations between the sexes, while considering the changing norms in Jewish society regarding love, intimacy, and passion. In the first part of the course we will introduce the great traditional models for Hebrew love poetry – the Song of Songs and the Hebrew erotic poetry of medieval Spain. The principal part of the course will be devoted to readings of Modern Hebrew love poems. The discussion will also examine the influence of the entry of women into the field of Hebrew lyrical poetry on conceptions of love and passion, and will consider the differences in the expression of passion and power among various groups and generations. The theoretical discussion will be based on contemporary psychoanalytical, feminist, and gender perspectives.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת