חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המטפורה: נקודת צומת בינתחומית
  Metaphor: a Cross Disciplinary Perspective                                                           
0680-4075-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1400-1800457גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ שן ישעיהו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
הקורס יציג וינתח מספר גישות מודרניות במחקר המטפורה, בתורת הספרות, בפילוסופיה, בלשנות, פסיכולוגיה קוגניטיבית, אמנות, ובשיח הפוליטי.
 
נושאי הקורס:
1.      המטפורה כתופעה מושגית על פי לייקוף וג'ונסון.
2.       הפונקציות העיקריות של המטפורה
3.      דמיון מטפורי בין גירויים חושיים שונים (דמיון סינסתטי)
4.      התפתחות היכולת המטפורית
5.      תבניות אוניברסאליות בחשיבה המטפורית
6.      השפעת השפה המטפורית על החשיבה
7.      המטפורה בפרספקטיבה בין-תרבותית
8.       המטפורה באמנות החזותית: ניתוח ציורים ותמונות פירסומת.
9.      המטפורה – כמכניזם של למידה.
10.    מטפורות בשיח הפוליטי.
Course description
The course will discuss several fundamental principles of metaphorical thought, and the ways they are affect language use and various cognitive processes.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת