חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ספרות כעדות: יצוגי השואה בממוארים
  Literature As Testimony: the Representation of the Holocaust                                         
0680-3256-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1200-1400280גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ מילנר איריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הוויכוח על אודות הפרובלמטיקה של הייצוג הטקסטואלי של השואה מעלה ספקות חמורים בדבר עצם האפשרות, והלגיטימיות, של הטמעת זכרון השואה לתוך נרטיבים ספרותיים. הסמינר ידון בהיבטים השונים של ויכוח עקרוני זה והנחות היסוד שלו, וייבחן בהקשר זה את ז׳אנר הממואר הספרותי הנפוץ בעיקר בספרות השואה הלא עברית/יהודית, ואסטרטגיות הייצוג שהוא נוקט. נקרא בין השאר את יצירותיהם של אימרה קרטס, ג׳ורג׳ פרק, בנימין וילקומירסקי, אידה פינק, חוחרה סמפרון, תדאוש בורובסקי, שרלוט דלבו ואהרון אפלפלד.
Course description
Literature as Testimony: The Representation of the Holocaust
The controversy regarding the textual representation of the Holocaust raises serious doubts regarding the legitimacy of giving voice to the Holocaust through fictive literary works. The course will discuss various aspects of this polemic issue and explore within its context the genre of the literary memoir, composed primarily by non Hebrew/Jewish writers, and its strategies of representation. Reading will include works by Kertész, Perec, Wilkomirski, Fink, Semprun, Borowski, Delbo and Appelfeld.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת