חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  האירוע: פרספקטיבות ספרותיות ופילוסופיות
  Events: Literary & Philosophical Perspectives                                                        
0680-3163-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  ב'1000-1200456גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר דותן איל
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הדור התיאורטי הנוכחי במחשבה הקונטיננטלית עסוק יותר מאי פעם בשאלה של האירוע (The Event), וביחוד באירוע הקיצוני, הייחודי, שפוער תהום בין מה שקדם לו לבין מה שבא אחריו, שדורש מאתנו לדובב אותו ובאותה נשימה סוכר את פינו.  במהלך הקורס נכיר מספר מהלכים תיאורטיים מרכזיים בנושא משל דלז, ז'יז'ק, דרידה, טאלב ובלנשו ונפגיש אותם עם טקסטים ספרותיים הטרודים באותו עניין מאת מלוויל, מקיואן, אוסטר והמקרא. שני אפקטים מיוחדים של האירוע יעמדו במרכז דיוננו. האחד הוא נטייתו של האירוע החריג לייצר נרטיבים רבים ולעתים סותרים, והשני הוא האניגמה שהוא מחולל. האירועים שיילמדו בסמינר הם התגלות אלוהית, הגשת עזרה לזר גמור, תאונה רבת משתתפים, רצח פוליטי, מפגש עם ברייה פלאית.
Course description

Continental philosophy nowadays is occupied more than ever with the question of the Event. The course will introduce several theoretical perspectives on this fervent subject. Two special effects will be examined closely: the event as a producer of competing narratives, and the eruption of an enigma. The events that we will discuss are divine intervention, helping a total stranger, an accident, a political assassination and an encounter with a fantastic being.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת