חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  בעיות יסוד בתורת הספרות: מבט מפרספקטיבה קוגניטיבית
  Basic Issues in Theory of Literature: Cognitive Perspective                                          
0680-1302-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1200-1600307גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ שן ישעיהו
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
מטרתו העיקרית של הקורס היא לדון בבעיות יסוד שונות המעסיקות את תורת הספרות באמצעות קישורן למסגרות תיאורטיות שונות במדעים הקוגניטיביים.
 
הקורס יעסוק בעיקר בסוגיות הבאות:
 
- גישות קוגניטיביות ללשון השירה
 
- גישות קוגניטיביות לסיפור הקצר  
 
Course description
The main goal of the course is to discuss several fundamental issues in literary theory by relating them to theories in the cognitive sciences. In particular, the course will address the following two fundamental issues:
1. The way poetic language conform and interfere with regular cognitive processes
2. Text processing and the short narrative text.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת