חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הסיפורת העברית במאתיים השנים האחרונות: מבוא היסטורי
  Hebrew Narrative Prose of the 19th & 20th C: Historical Intr                                         
0680-1001-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר ארבל תור מיכל
סמ'  ב'1600-1800326גילמן - מדעי הרוחשיעור
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

קורס המבוא סוקר את הסיפורת העברית שנכתבה מראשית תקופת ההשכלה ועד ימינו, ומתאר את יוצריה הבולטים ואת המגמות הפואטיות המרכזיות שהסתמנו בה. פרקיו העיקריים: הסטירה והאוטוביוגרפיה המשכילית; הרומן המשכילי מאמצע המאה התשע-עשרה; יצירתו של ש"י אברמוביץ (מנדלי מוכר ספרים); "דור המעבר" בשלהי המאה התשע עשרה; תחילת הסיפורת העברית המודרנית בראשית המאה העשרים; צמיחת הסיפורת העברית בארץ-ישראל; הסיפורת בין שתי מלחמות עולם; יצירתו של ש"י עגנון; דור הפלמ"ח ודור המדינה; המודרניזם בשנות השישים; ניאו ריאליזם ופוסט מודרניזם.

 

Course description
This comprehensive course offers a survey of Hebrew literary prose from the 19th Century to the present day, focusing on prominent writers and major trends. Among the issues addressed will be: The literature of Jewish Enlightenment; the writing of S.Y. Abramovitch (Mendele Mocher Sforim); the beginning of Hebrew Modernism: Y.H. Brenner and U.N. Gnessin; lyrical realism in the writing of D. Baron; the writing of S.Y. Agnon; the 48 generation; late Israeli Modernism in the 1960s; from Neo Realism to Postmodernism

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת