חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  מבוא לסיפורת
  Introduction to Narratology                                                                          
0680-1000-01
מדעי הרוח | ספרות
סמ'  א'1400-1600282גילמן - מדעי הרוחשיעור פרופ מילנר איריס
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

הקורס עוסק בנרטולוגיה (narratology), הלא היא תורת הסיפור – כל סיפור באשר הוא רצף של אירועים המייצגים את פעולותיהן של דמויות במשך של זמן.  לפיכך, לימוד עיקרי הנרטולוגיה הוא משמעותי עבור מי שעוסק בקריאה וביצירה של "סיפורים" בספרות, בקולנוע, בכתיבה עיתונאית, בדיווח על אירועים, בכתיבה דוקומנטארית, בהיסטוריוגרפיה, בכתיבת ביוגרפיות ואוטוביוגרפיות, בכוריאוגרפיה וכיוצ"ב. ממילא, זהו תחום שעשוי לעניין כל קורא וצופה, שמבקש לבצע קריאה או צפיה "חזקות", עשירות ורבות משמעות.    בקורס זה נדון במבחר מעיקריה של הנרטולוגיה, תוך התבוננות ביקורתית בהיבטים מסורתיים וקאנוניים מול היבטים פוסט-מודרניים וחתרניים. כל הנושאים שיילמדו בקורס יוצגו תוך חקירת אופיים בכפל מבט: מבט מן המרכז ומבט מן השוליים.

 

 

 

נושאי הקורס: מהי דראמה? מהם הז'אנרים הסיפוריים? מהי עלילה סיפורית וכיצד היא נבנית? מהם התחלות וסיומים של סיפורים? מהם נקודות המפנה, השיאים וההתרות של עלילה סיפורית? כיצד נבנית הדמות הסיפורית ומה תפקידיה? מהן דמויות סטריאוטיפיות וכיצד נבנית אינדיבידואליות של דמויות? מהם גיבור/ה ואנטי-גיבור/ה? כיצד מיוצגים בסיפור חומרים של רקע, אווירה, מקום וזמן? מה תפקידו של מספר הסיפור? מהי פרספקטיבה סיפורית ומהו מבט סיפורי לסוגיהם? כיצד מתורגמים נושאים ורעיונות לעלילות סיפוריות? כיצד נבנים בסיפור סמלים ומוטיבים? כיצד מיוצגים משכי זמן משתנים בסיפור? ועוד.

 

 

 

להדגמה ולאיור הנושאים הנלמדים ישמשו מבחר של טקסטים מן הספרות העברית והכללית.

 

 

 

 

 

 

Course description

The subject of the course is narratology, namely the logic and poetics of the art of stories, being a representation of a course of action performed by agents over time and place. Thus, the study of narratology is significant for who wish to read and write stories, whether as forms of literature, as scripts for film and drama, as journalistic reporting, as documentation, as historiography, biography and autobiography etc. The study of narratology provides all these with an option for "strong", rich and deep reading\writing\interpreting.

 

The course will offer a discussion of several prominent features of narratology, while engaging in the reading of a selection of stories both traditionally and critically. Some of these features are: what is drama and what makes for a dramatic event? What are the genres of prose fiction? What is a plot and how is it constructed? How do stories begin and end? How is the fictional agent constructed and what are its roles? In what sense does the agent have a character? How does a story engage in stereotyping vs. individualizing? What makes a hero and an anti-hero? Who are the author and the narrator? Do all stories have a perspective? Etc

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת