חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  הפולמוס היהודי נוצרי בימי הביניים-מתקופת התלמוד עד גירוש ספר
  The Jewish-Christian Debate in Late Antiquity & the Middle A                                         
0677-4050-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1400-1800202קארטרסמינר פרופ כהן גרמי
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
סמינריון זה יתמקד בתופעה ובספרות של הפולמוס היהודי-נוצרי, החל מתקופת אבות הכנסייה ולאורך ימי הביניים. ננסה להכיר את הפולמוס הבינדתי בהקשרו החברתי והתרבותי, להבין דרכו את היחסים המורכבים בין הנצרות והיהדות משך התקופה הנדונה, ולבחון את ערכה של ספרות הפולמוס הדתי בחקר ההיסטוריה .                                                                                              
חלה חובת נוכחות בסמינר (לא ניתן להיעדר יותר משלוש פעמים במהלך הסמסטר)
Course description
JEWISH-CHRISTIAN DEBATE IN LATE ANTIQUITY AND THE MIDDLE AGES
A study of the literature of the Jewish-Christian debate in late antiquity and the Middle Ages: its social and historical context; its reflection of ambiguity and ambivalence in either side's perception of the other; and its assets and liabilities for fruitful historical research.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת