חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  יחסי ארצות הברית, גרמניה וישראל בצל השואה
   
0677-2107-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1000-1400209רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ות ד"ר שטאובר רוני
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר
בספטמבר 1952 חתמו ישראל ומערב גרמניה על "הסכם השילומים".  יחסים דיפלומטים נחתמו אמנם רק 13 שנים מאוחר יותר, אבל כבר במהלך שנות ה-50 וראשית שנות ה60 התפתחו קשרים ענפים בין שתי המדינות.  היחסים התפתחו הצל השואה  ואנו נדון במתח שבין הזיכרון ואחריות של הגרמנים לשואה לבין הצרכים והיעדים של ישראל בעשור הראשון לקיומה. שתי המדינות ניהלו יחסים מורכבים עם ארצות הברית .  השפעתה המכרעת  של ארצות הברית על  התהוות הקשרים המדיניים, הכלכליים ובהמשך גם הצבאים במהלך שנות ה-50 וראשית שנות ה60 תעמוד במוקד הדיונים בקורס.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
המטלה הסופית: עבודת בית
Course description
In shadow of the Holocaust - United States, Israel and Germany
On September 1952 Israel and the Federal Republic of Germany signed the Reparations Accord. While official diplomatic ties were established 13 year later, relations in various fields were developed during these years. The relationships between the two countries were built in the shadow of the Holocaust. The tension between the memory of the Holocaust and the responsibility  of the Germans to the murder of the Jews on the one hand and the goals and needs Israel in the first decade of its existence on the other, will be thoroughly discussed. United States played an important role in the complex relationship between Israel and Germany and thus its significant role will be analyzed as well.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת