חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  השפעת השואה על הקמת מדינת ישראל: מיתוס ומציאות
   
0677-1264-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  ב'1200-1400281גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שטאובר רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
הטענה כי השואה הייתה הגורם המרכזי שהשפיע על הקמתה של מדינת ישראל השתרשה מאז סיום מלחמת העולם השנייה ובעיקר בעשורים האחרונים בשיח הציבורי בארץ ובעולם. היא מושמעת מסיבות אידאולוגיות הן על ידי תומכי הציונות ומדינת ישראל והן על ידי אויבה של המדינה ומתנגדי הציונות ואצל רבים אחרים היא נתפסת כאקסיומה. גם בקרב חוקרים נטוש ויכוח על השפעת השואה על הקמת המדינה. מטרת השיעור לבחון את הקשר הסיבתי בין השואה לבין הקמת המדינה. האם ניתן לייחס לשואה השפעה ממשית על הקמת המדינה? האם בעיית העקורים היהודים ו"נקיפות מצפון" של אומות העולם השפיעו על התמיכה בהקמת המדינה, או שמא הייתה הקמתה של המדינה
 בעיקר פועל יוצא  מתהליכים ואינטרסים מדיניים מורכבים  כמו גם קיומו של יושב בעל מאפיינים מדינתיים ומאמץ מדיני מתמשך של התנועה הציונית.
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
המטלה הסופית: בחינה
Course description
The impact of the Holocaust on the establishment of the State of Israel - Myth and Reality
The claim that the Holocaust was the main factor in the birth of the State of Israel has been widely accepted in Israel and abroad in recent decades. For completely different ideological   reasons, this allegedly "fact" has been endorsed by both supporters of Zionism and the State of Israel and by their extreme opponents. The question whether the Holocaust had a significant influence on the establishment of a Jewish state in 1948, has been debated by researchers as well. The aim of this course is to analyze the various views and to examine the causal connection between the Holocaust and the establishment of the state of   Israel. The following questions among others will be discussed: What was the impact of the concentration of Jewish survivors in DP Camps in Germany on international decisions regarding the conflict in Palestine? What was the weight of practical and political considerations on decision-making regarding the partition plan? Did facts about and the reactions to the Holocaust played decisive role in the considerations of the international community?

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת