חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  המאבק על הזיכרון: תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה
   
0677-1263-01
מדעי הרוח | היסטוריה של עם ישראל
סמ'  א'1200-1400282גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר שטאובר רוני
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר
מטרת הקורס לדון בהתגבשות תודעת השואה בישראל בעשור הראשון לקיומה, ובמקומו של זיכרון  אירועי השואה ובהשפעתו על החברה והממסד הישראלי.  במוקד תעמוד השאלה כיצד תפסו קבוצות שונות בחברה הישראלית את חשיבות זיכרון השואה וכיצד ניסו להשפיע  על עיצובו. בין הנושאים בהם נדון בקורס: .המפגש בין ניצולי השואה לבין בני הארץ והשפעתו; הנצחת השואה ובכלל זה חוק יד ושם וראשית פעילותו של מוסד ההנצחה, קביעת מועד יום הזיכרון , משפט קסטנר ומשמעותו לגבי יחסה של החברה הישראלית לשואה, שינויים שחולל משפט אייכמן. דגש מיוחד יושם בקורס על הבנת יחסה של החברה הישראלית להתנהגותו של הציבור היהודי בשטחי הכיבוש הגרמניים, שאלת שיתוף הפעולה עם הגרמנים מול תופעות ההתנגדות
הנוכחות בשיעורי הקורס היא חובה (לא ניתן להיעדר יותר משלושה שיעורים ללא אישור רפואי או אישור על שירות מילואים).
המטלה הסופית: בחינה
Course description
The Struggle over Memory – Holocaust Consciousness in Israel in 1950s
This course will explore the formation of Holocaust consciousness in Israel in the first decade of its existence and its impact on the Israeli society and the establishment.  It will analyze the perceptions of various groups in Israeli society and their influence on Holocaust commemoration in the formative years of the state. The following issues, among others, will be discussed: the encounter between Israelis and survivors of the Holocaust, the public debate over questions of resistance and collaboration; commemoration and museums in Israel, the memorial day; the Kasztner Trial" and the Eichmann Trial.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת