חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  טקסטים ספרותיים ודוקומנטריים על פפירוס ואבן
  Literary and Documentary Texts On Papyrus and Stone                                                  
0672-3507-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1600-1800סמינר פרופ יפתח אורי
סמ'  א'1600-1800סמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

כתובות ופפירוסים הם כלי להשתמרות של טקסטים ספרותיים ושל מסורות וסוגות ספרותיות אשר לא השתמרו במקורות אחרים. במקרים אחרים משמרים הכתובת ופפירוס, לגבי טקסט ידוע, קריאה שונה מזו המוכרת לנו ממסורת כתבי היד. כמו כן, כתובות ופפירוסים משמשים לנו מקור ראשון, ויחיד למעשה, ללימוד חיי היום יום, ואגב כך לחקר שאלות הנוגעות לעולמם הכלכלי, הדתי, המשפטי והלשוני של כותביהם, כאשר ההיזון החוזר בין הפפירוסים הספרותיים והדוקומנטריים, תוך התייחסות להקשר שבו נכתב הטקסט, מעניין במיוחד. 
מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Course description

Literary and documentary Texts on Papyrus and Stone
We owe to inscriptions and papyri the preservation of texts and genres that have not survived the medieval and renaissance manuscript tradition. Inscriptions, and especially papyri, also render alternative readings in texts that did come down to us in medieval manuscripts at all. In addition, inscriptions and papyri allow a glimpse of the everyday lives of their authors, and thus cast a light on their economic, religious, legal and linguistic world. In particular, the investigation of the interrelation between literary and documentary texts is a fascinating and intellectually enriching experience.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת