חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  גזענות בעולם העתיק
  Racism in the Ancient World                                                                          
0672-3461-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  ב'1400-1600362אגילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ איזק בנימין
סמ'  ב'1400-1600323גילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר נבדוק דעות ויחסים בקרב יוונים ורומאים כלפי זרים. הן מיעוטים זרים ביוון ורומא, הן עמים זרים שכנים ועמים מרוחקים יותר. בשלב הראשון נעיין במושגים הכלליים עליהם התבססו דעותיהם והדעות הקדומות של יוונים ורומאים על אחרים. בהמשך נעיין בתדמיתם של עמים ספציפיים בטקסטים יווניים ורומיים כגון פרסים, סוריים, מצרים, גלים, גרמנים ויהודים. בשלב השלישי נדון במספר נושאים נוספים: עמים אלה באמנות; אינטלקטואלים בפרובינקיות הרומיות; הגירה ומהגרים ונוודים.

Course description

Racism in the Ancient World 
The seminar will trace attitudes of Greeks and Romans to foreigners, both minorities in their own societies, neighbouring peoples and distant strangers. The general concepts will be traced that guided classical antiquity in its value judgments and ideologies, imperialist and others from the fifth century BC until the fifth century AD. The next will deal with specific peoples in Greek and Roman eyes such as Persians, Syrians, Egyptians, Gauls, Germans and Jews. Finally, a number of special subjects will be treated, such as stereotypes in art; provincial intellectuals in the Roman Empire; immigration and immigrants, and nomads.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת