חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  סוגיות נבחרות בתולדות המדע העתיק
  Select Questions in the History of Ancient Science                                                   
0672-3287-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1600-1800450גילמן - מדעי הרוחסמינר ד"ר הררי אורנה
סמ'  א'1600-1800317אגילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בקורס זה נעסוק באחד המאפיינים הייחודיים לתרבות היוונית: חשיבה מדעית. תוך קריאת מקורות בתחומי מדע שונים כגון: פיסיקה, אסטרונומיה, מתמטיקה ורפואה. ננסה להבין את מקורות החשיבה המדעית, השאלות המרכזיות בתחומי ידע, האמצעים לגיבוש דיסציפלינה מדעית, והיחס בין מדע והתרבות שהוא התפתח בה.
דרישות: נוכחות מלאה וקריאה של המקורות. 
מטלת הקורס: עבודה סמינריונית או עבודת רפראט.

Course description

Select Questions in the History of Ancient Science 
This course deals with one of the unique characteristics of Greek culture: scientific thought. We will read texts in natural philosophy, astronomy, mathematics, and medicine and attempt to understand the origins of Greek scientific thought, the central questions dealt in these sciences, and the relationship between science and culture.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת