חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  שירה ודרמה בתקופה ההלניסטית
  Poetry and Drama in the Hellenistic Period                                                           
0672-3229-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1400-1600455גילמן - מדעי הרוחסמינר פרופ אברמוביץ רחל
סמ'  א'1400-1600497גילמן - מדעי הרוחסמינר
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

בסמינר הזה נכיר את המשוררים שפעלו באחת התקופות המשמעותיות והמרתקות בתולדות יוון העתיקה. נעמוד על ההתפתחויות והשינויים שחלו בשירה ובסוגיה, "נטעם" ממבחר סוגות ומשוררים וכן מן הקומדיה של מננדרוס, וננסה לבחון את אלה על רקע השינויים הפוליטיים, החברתים והתרבותיים של התקופה. נבחן גם את נושא השפעת השירה והקומדיה ההלניסטיות על אלו הרומיות – ודרכן על אלו של הספרות המערבית.
דרישות קדם: יוונית למתקדמים.
חובות הסטודנטים: נוכחות מלאה, הכנה שוטפת של מטלות הקריאה.
מטלת הקורס: עבודה סמינריונית/רפראט.

Course description

Poetry and Drama in the Hellenistic Period
This seminar will introduce students to one of the most significant and fascinating periods in ancient Greek history. Students will be acquainted with developments and changes that occurred in Greek poetry and its genres, will read a selection of poems by various poets and in various genres and also of the comedy of Menander, and will examine them against the background of the political, social and cultural changes of the period. The subject of the contribution of Hellenistic to Roman poetry and comedy and, through it, to western poetry will also be addressed. 
Course requirements: advanced Greek, full and active participation and a seminar paper.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת