חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  ההיסטוריה על פי אוגוסטוס: ספרות ואמנות בשירות התעמולה
  The History According to Augustus: Propagandistic Literature                                         
0672-2139-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  ב'1400-1800104רוזנברג- מדעי היהדותשיעור ד"ר גרשט רבקה
ש"ס:  4.0

סילבוס מקוצר

את הדרך אל לב העם ואת מקומו בהיסטוריה סלל אוגוסטוס, האימפרטור הראשון של רומא העתיקה, תוך שהוא 'משפץ' את קורות חייו, שוזר בהם אותות ומופתים, חלומות ונבואות, ומאמץ לעצמו גניאולוגיה ופטרונות אלוהית. באמצעות התמונה והמילה הכתובה - המיתית וההיסטורית - הוא 'שטף' את מוחו של הציבור בדבר מוצאו האצילי, כישוריו, הישגיו וזכותו הבלתי מעורערת לשלוט. הוא הכתיב שפה חזותית ותבניות ספרותיות שזורות סמליות ועשירות באלגוריות, מטפורות ואנאלוגיות. הוא האדיר את אשתו ליוויה ובניו המאומצים בתארים, טקסים ופסלים; בנה מונומנטים ציבוריים (מזבח השלום, המקדשים של מרס הנוקם ושל אפולו האקטי) ופרטיים (ביתו על הפלטין) ועיטר אותם בסמלים ובסצנות בזיקה לספרות המיתית שנכתבה עבורו (וירגיליוס לדוגמה) וההיסטורית שנכתבה על ידו (הביוגרפיה שלו, והדין וחשבון על עלילותיו: Res Gestae). אוגוסטוס ובני משפחתו נערצו בכל רחבי האימפריה. הצווים המורים על קיום חגיגות לכבודם והעמדת פסלים ומונומנטים להאדרתם, גם לאחר מותם, הם עדות אילמת לחותם שהשאירה אחריה תקופת שלטונו הארוכה של אוגוסטוס. בכל אלה ועוד נעסוק במהלך הסמסטר.

Course description

The History According to Augustus – Propagandistic Literature and Art
Augustus, the first Roman Emperor made every effort possible to won the trust of the Roman people; he provided them with dreams, prophecies and divinations, mythical genealogy and with divine patronage; thus was his biography restored, and the public convinced of his divine origin, successes and indisputable right to rule. The visual language and literary patterns Augustus offered were abound with symbolism, allegories, metaphors and analogies. He honored his wife Livia and his adopted sons with titles, ceremonies and statues. The public (Ara Pacis Augustae and the temples of Mars Ultor and the Actian Apollo) and private (Augustus and Livia residence on the Palatine) monuments he erected were richly decorated with scenes and symbols associated with myths written especially for him (Vergilius), and with historical evidence written by him (the autobiography and the Res Gestae Augustae). Augustus and his family were honored all over the empire. The decrees ordering to perform ceremonies and to erect statues and monuments in their honor are silent evidence to the impact of Augustus long lasting rule. With all the above and more we will deal along the semester.

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת