חיפוש חדש  חזור
מידע אישי לתלמיד

שנה"ל תשע"ו

  תרבות הפנאי של הרומים
  Roman Leisure                                                                                        
0672-1550-01
מדעי הרוח | לימודים קלאסיים
סמ'  א'1600-1800306גילמן - מדעי הרוחשיעור ד"ר גרשט רבקה
ש"ס:  2.0

סילבוס מקוצר

את זמנם הפנוי חילקו הרומים בין המרחב הציבורי למרחב הפרטי. במרחב הפרטי הם קיימו אירועים חברתיים במהלכם ערכו ארוחות מרובות מוזמנים, חילקו מתנות, השתעשעו במשחקים ומופעים ולפעמים גם יצאו לצייד; בבתי האמידים אף הוקצו לאורחים חדרי אירוח וחדרי אוכל. במרחב הציבורי ערכו הרומים את קניותיהם, סעדו את ליבם והרוו את צימאונם בטברנאי, נהנו ממופעי דרמה וספורט, האזינו לנאומים, שיחקו במשחקי קוביה, השתתפו בהימורים, טבלו במימי המרחצאות, התעמלו בפלייסטרה, שחו בברכות, טיילו בגנים הציבוריים ופקדו את בתי הזונות ולהבדיל את המקדשים. רבות אנו למדים על הבילוי בשני המרחבים מהמקורות הכתובים, אך לא פחות מעידים על אלה שרידי המבנים והתיעוד החזותי. במסגרת הקורס נאמת את המידע הנלמד על תרבות הפנאי של הרומים מתוך התיאורים החזותיים ושרידי המבנים עם האזכורים בספרות הרומית.

Course description

Roman Leisure
The Romans shared their leisure time between the public and private spheres. They entertained friends and family within their property offering them food, presents (xenia), and other pleasures such as games and hunting wherever it was possible. In wealthy mansions bedrooms and dining rooms were provided to the guests. In the public sphere the Romans did their shopping, ate and drank, watched various dramatic, athletic and arena performances, listened to their orators, played board games, gambled, bathed, exercised in the palaestra, swam in the natatio, walked in the public gardens and visited brothels and, on the other hand, temples. A lot of information about how the Romans spent their leisure time in both spheres is provided by ancient literature as well as by works of art, entertainment facilities and private dwellings. In this class the works of art and archaeological remains will be dealt with and equated with contemporary written evidence.

 

 

להצהרת הנגישות


אוניברסיטת ת